Werkwijze

Een training en/of coachingstraject kan individueel zijn of in groepsverband. Ik begeleid je in dit proces met behulp van technieken o.a. vanuit:

NLP

KATA

Oplossingsgericht

Transactionele analyse

Systemisch werken

Kundalini yoga en meditatie

NLP

 

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een heldere en effectieve communicatiemethodiek. Het gaat over hoe je zintuigen informatie opvangen, hoe je deze informatie verder verwerkt en hoe dit zich uit via je gedrag. Bewustwording van deze processen geeft je de mogelijkheid om jezelf meer te sturen. Als je je meer bewust bent van hoe je de dingen doet, kun je leren meer regie te krijgen over je leven. NLP geeft je veel inzicht in hoe communicatie werkt en hoe je dat nog beter kunt doen. Een gevleugelde uitspraak luidt: ‘Als je doet wat je altijd hebt gedaan, zul je krijgen wat je altijd hebt gekregen.’ Anders gezegd: Ben je daar tevreden over? Ga er vooral mee door. Ben je nog niet tevreden? Doe wat anders. NLP reikt je hiervoor extra mogelijkheden aan die je kunt toepassen in alle mogelijke contexten. Denk aan je werk, relatie, familie en gezin en je sociale netwerken.

KATA

 

KATA-coaching (menselijke kant van LEAN) is een bewezen effectieve manier van denken en doen om uitdagingen te realiseren. Het modelleert een praktische en wetenschappelijke aanpak welke we kunnen oefenen om steeds beter te worden in verbeteren, aanpassen en innoveren van gedrag en resultaten. Deze verbeter kata is heel doelgericht. Er wordt alleen gewerkt aan die problemen of obstakels die ons verhinderen om strategische doelen van jou, het team of de organisatie te bereiken. De verbeter kata is een routine en je creëert er een ritme van succes mee.

Oplossingsgericht

 

De focus ligt op oplossingen in plaats van op problemen, op de toekomst in plaats van op het verleden en op wat goed gaat in plaats van op wat fout gaat. Focus op oplossingen creëert oplossingen. De methodiek is gebaseerd op de gedachte dat iedereen alle mogelijkheden tot oplossingen al in zich heeft. Alleen heeft degene op het moment dat het probleem zich voordoet geen toegang tot die oplossingen. De bijdrage als begeleider zit dan ook in het gericht stellen van vragen, die de ander helpen zelf oplossingen te formuleren. Of, anders gezegd, er achter te komen wat voor hem of haar werkt.

Transactionele analyse

 

Transactionele analyse (TA) is een persoonlijkheidstheorie ten behoeve van persoonlijke groei en verandering. Het geeft een beeld hoe mensen psychologisch gestructureerd zijn. De TA gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat een mens besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop (het script). Groei en ontwikkeling worden geremd door negatieve besluiten, terwijl positieve besluiten een stimulerende invloed hebben.

Systematisch werken

 

Met de systematische manier van kijken benader je de situatie vanuit een ander perspectief; je systeem van herkomst. Het menselijk geweten wordt bewust en onbewust beïnvloed door de geschreven en ongeschreven familieregels, de cultuur en eventueel geloofsovertuiging. Dit kan voor dilemma’s zorgen. Er zijn legio voorbeelden op te noemen waarbij het persoonlijk geweten in strijd is met het geweten van de familie. De systemische benadering helpt je de verbanden bloot te leggen die aan de problematiek ten grondslag liggen om vervolgens, met respect voor het verleden, je eigen stappen te maken. De systemische benadering kan je helpen meer je eigen weg te gaan. Resultaat: meer in je kracht, meer greep op je leven, meer helderheid.

Kundalini yoga en meditatie

 

Kundalini yoga, meditatie en mindfulness is bij uitstek de vorm van yoga voor mensen met een actief bestaan. Yoga voor mensen met verantwoordelijkheden op school, werk, familie en in de wereld; voor degene die midden in de maatschappij staan. Kundalini yoga werkt direct op je zenuw- en klierstelsel waardoor je het effect van de oefeningen meteen aan je lichaam ervaart. Door het regelmatig beoefenen van yoga word je je bewust van wie jij bent, zodat je beter kunt luisteren naar de stem van je hart (je “eigen IK”). Hierdoor kun je keuzes maken die echt bij jou passen. Zo leef je naar jouw volle potentie: fysiek, mentaal en spiritueel.

Het helpt je verder bij:

  • Het herkennen en reduceren van stress
  • Het toenemen van de fysieke en mentale flexibiliteit
  • Diepere ontspanning
  • Het in balans brengen van het zenuw- en klierstelsel
  • Het verbeteren van persoonlijke communicatie
  • Het stimuleren van creativiteit en innovatief vermogen
  • Het tegengaan van slapeloosheid, hoge bloeddruk, depressiviteit en PMS

“Life is a gift, let it flow”

- Yogi Bhajan